Currently Tetiana Mykytenko has no open positions.

About Gelingen Immer

2010 - по теперішній час працюю разом з моєю командою
Консалтинг вітчизняних та міжнародних компаній:
 управління проектами, запуск проекту;
 формування, побудова та оптимізація структури компаній;
 підтримка і контроль фінансових потоків;
 фінансовий директор ІТ-проектів, gembling, forex;
 надання бухгалтерських послуг та консалтингу в сфері оподаткування
 побудова структури для оптимального функціонування бізнесу на ринку України;
 оцінка ринку за запитом інвестора;
 фінансове та податкове планування.

Бухгалтерській облік: створення структури від 0, оптимізація, бухгалтерське обслуговування, навчання персоналу, управління бухгалтерськими та фінансовими послугами.
Бухгалтерський, податковий та фінансовий облік, контроль первинної документації (наявність і специфіка відображення на рахунках), підготовка і здача звітності, визначення і застосування облікової політики, забезпечення бухгалтерського обліку в програмі 1С (удосконалення, перегляд), робота з банками, аналіз господарських і комерційних договорів, валютний контроль, звітність і взаємодія з соціальними фондами, інвентаризаційний супровід і документація, номінальний облік Основних фондів, матеріальної відповідальності співробітників, підготовка всіх видів контрактів, NDA, оцінка контрактів за умовами.

Обслуговування СПД (ФОП) – формування контрактів (в тому числі імпорт послуг), подача звітності, проходження аудиту, взаємодія з банками, контроль та сплата податків, реєстрація, закриття.

Кадровий облік: реєстрація працівників в штаті, правильне (в тому числі компромісне) оформлення звільнення, посадові інструкції, штатний розклад, накази, довідки, протоколи, трудові договори
Контракти ФОП, гіг-контракти
Оформлення і легалізація іноземців в українських компаніях, повний супровід в отриманні всіх легальних документів офіційними шляхами

Фінансовий облік та аналіз: фінансові звіти, бюджетування, планування, контроль, прогнозування, розрахунок та контроль фінансових показників, cash flow, P&L, кваліфікована розшифровка фінансових показників, розрахунок собівартості одиниці людино-години, працівника в залежності від локації, рентабельність тощо.

2010- present
Business entity – consultancy of Ukrainian and international companies in the field of finance, taxes, accounting:
* Launching and managing projects;
* Modeling and optimizing of organizational structures;
* Supporting and controlling of financial flows;
* CFO of IT projects;
* Providing accounting services and tax consulting (certified by State Service for Financial Monitoring in Ukraine);
* Budgeting;
* Control and audit of the investor's finances

Company website:
gelingenimmer.com

DOU company page:
https://jobs.dou.ua/companies/gelingen-immer/