Product Manager/Senior Game Designer (Slot Games) (offline)

Are you a passionate and creative Game Designer looking to take your career to the next level? We have an exciting opportunity for a Senior Game Designer to join our dynamic team and be part of our cutting-edge projects in the Gaming/Gambling domain.

 

At our company, innovation is at the heart of everything we do. As a Game Designer, you'll have the chance to shape the future of gaming, working on a diverse range of projects that will challenge your skills and expand your horizons.

 

If you're ready to level up your game design career and work on exciting projects in the gaming industry, we'd love to hear from you. Apply now and be a key player in shaping the future of gaming!

 

CUSTOMER

Our customer is a fast-growing, leading online casino games provider, working with some of the biggest brands worldwide, with a passion for delivering cutting-edge products, both technically and creatively. 

 

The project is leading the global Gaming Entertainment industry with an unrivaled ability to play well with others while supplying cutting-edge casino games and bespoke back-office solutions. Thanks to our ever-passionate creative and technical chops, we keep growing. 

 

RESPONSIBILITIES

- Collaborating with a talented and motivated team to craft high-quality game design documentation

- Building bridges with other department leads, including product managers, engineers, and artists, to create a cohesive and top-tier end product

- Showcasing your exceptional communication and collaboration skills, effectively sharing your ideas with the team and stakeholders

- Demonstrating your ability to work both independently and within a team, maintaining the highest standards of quality

- Staying on the cutting edge of industry trends and emerging technologies in the dynamic world of game design

 

REQUIREMENT

- At least 3 years of experience as a slot game designer

- Deep understanding of slot game mechanics (reel layout, pay lines, symbols, bonus, free spin, genres)

- Understanding of RTP, game mathematics, RNG, and balancing

- Knowledge of industry regulations and compliance standards

- Understanding of player psychology and engagement behavior

- Analytical and data-driven mindset, utilizing player feedback, analytics, and market research

- Good English proficiency, around a B2 level or equivalent

 

Ти творчий та креативний геймдизайнер, який прагне вивести свою кар'єру на новий рівень? У нас є чудова можливість для Senior Game Designer приєднатися до нашої динамічної команди і стати частиною наших найсучасніших проєктів у сфері геймінгу та азартних ігор.

У нашій компанії інновації лежать в основі всього, що ми робимо. Як геймдизайнер, ти матимеш можливість формувати майбутнє геймінгу, працюючи над різноманітними проєктами, які кидатимуть виклик твоїм навичкам та розширюватимуть твій світогляд.

Якщо ти готовий/ва розвивати свою кар'єру геймдизайнера та працювати над захоплюючими проєктами в ігровій індустрії, ми з нетерпінням чекаємо на тебе. Надсилай заявку зараз і стань ключовим гравцем у формуванні майбутнього геймінгу!

 

КЛІЄНТ

Наш клієнт — провідний постачальник ігор для онлайн-казино, що швидко розвивається, співпрацює з найбільшими світовими брендами та прагне створювати технічно та креативно передові продукти.

 

Проєкт є лідером світової індустрії розваг, завдяки неперевершеній здатності грати за правилами, постачаючи найсучасніші ігри для казино та створюючи індивідуальні рішення для бек-офісу. Завдяки нашому постійному творчому та технічному розвитку ми продовжуємо вдосконалюватися.

 

ОБОВ'ЯЗКИ

- Співпраця з талановитою та вмотивованою командою для створення високоякісної документації з геймдизайну

- Взаємодія з керівниками інших відділів, включаючи менеджерів продукту, інженерів і художників, для створення цілісного та висококласного кінцевого продукту

- Демонстрація своїх виняткових навичок комунікації та співпраці, вміння ефективно обмінюватися ідеями з командою та стейкхолдерам

- Демонстрація своєї здатності працювати як самостійно, так і в команді, дотримуючись найвищих стандартів якості

- Бути в курсі останніх галузевих тенденцій та новітніх технологій у динамічному світі геймдизайну

 

ВИМОГИ

- Щонайменше 3 роки досвіду роботи геймдизайнером слот-ігор

- Глибоке розуміння механіки слот-ігор (розташування барабанів, ліній виплат, символів, бонусів, фріспінів, жанрів)

- Розуміння RTP, ігрової математики, RNG і балансування

- Знання галузевих норм і стандартів відповідності

- Розуміння психології гравців та їхньої поведінки під час гри

- Аналітичне мислення та орієнтація на дані, використання відгуків гравців, аналітики та досліджень ринку

- Добре володіння англійською мовою, приблизно на рівні B2 або еквівалентному