About AutoEnterprise

AutoEnterprise займає провідні позиції в українській автотранспортнiй iндустрii. Компанiя була заснована у 2014 роцi, i з того часу є одним з найбiльших iмпортерiв електричних авто в Українi. Крiм цього, компанiя займається iмпортом авто з США пiд замовлення клiєнта, а також активно розвиває українську iнфраструктуру для електротранспорту. Мережа зарядних станцiй AutoEnterprise найбiльша в країiнi, а самi станціі виробляються компанiєю самостiйно. AutoEnterprise постiйно впроваджує новi технологiчнi та програмнi винаходи у життя для того, щоб пiдвищити привабливiсть екологiчного транспорту для украiнських водiiв.

Company website:
Autoenterprise.com.ua
DOU company page:
https://jobs.dou.ua/companies/autoenterprise/