Experience

1 year of experience · English Intermediate

В основному, це збір даних з мережі та подальша обробка. Використовував засоби стандартної бібліотеки Python/BeautifulSoup/Scrapy, також був досвід в написанні скриптів, які використовують API та/або RSS для агрегації даних. Також був досвід в написанні невеликих API за допомогою Flask.
Знайомий з областю Data Science, був досвід в побудові невеликих моделей для класифікації та обробки даних. Є велике бажання розвиватись в цьому напрямку.

Skills

Python, JavaScript, Git, PostgreSQL, REST API, JSON, Jupyter, Flask, Linux

Highlights

Розробка невеликих моделей в області NLP. Розробка REST API сервісів на Flask. Ведення невеликих проектів з командою в 3 людини.

Looking for

Було би добре, якби офіс був недалеко від центру. Хотів би потрапити у колектив, у якому зможу швидкими темпами рости як спеціаліст і приносити ще більше користі в подальшому. Хочу працювати з даними, обробляти їх, шукати неявні залежності та робити світ кращим.Verified candidate

The candidate had at least one successful hire through Djinni.

Hire developers with Djinni

Candidates post their profiles on Djinni to find job opportunities. You see their experience, job expectations and even salary expectations and choose those you want to talk to.

You pay 50% of candidate's one-month salary, if you make a hire.

I'm a candidate   I'm hiring