No jobs found for the selected filters / search query :-(

Return to all jobs →


About Sintegrum

Стартап проект Sintegrum это не просто IT компания, мы - команда профессионалов поставивших за цель продвижение инноваций по всему миру.

Более 5 лет, наши разработки помогают:

 — HR специалистам в ежедневных задачах
— Преподавателям и ученикам сферы IT
— Другим компаниям - нацеленным на инновации

Наша команда уверенна в том, что ключ к успеху - люди: которые ценят и любят свою профессию, которые хотят видеть свою значимость не только для своей команды, но и для тех, для кого мы воплощаем наши идеи!

Добро пожаловать в команду Sintegrum !

 «Объединяться вместе – начало, быть вместе – прогресс, и работать вместе – успех.» – Henry Ford

Start-up проект Sintegrum - це не просто IT компанія, ми - команда професіоналів, які поставили за мету просування інновацій по всьому світу.

Понад 5 років, наші розробки допомагають:
— HR спеціалістам у щоденних завданнях;
— Викладачам та учням сфери IT;
- Іншим компаніям - націленим на інновації.

Наша команда впевнена в тому, що ключ до успіху – люди, які цінують і люблять свою професію, які хочуть бачити свою значущість не лише для своєї команди, а й для тих, для кого ми втілюємо наші ідеї!

Ласкаво просимо до команди Sintegrum !

«Об'єднуватися разом – початок, бути разом – прогрес, і працювати разом – успіх.» – Henry Ford

Company website:
https://sintegrum.com