Мета посади: забезпечення належного рівня надання ІТ-послуг для сервісів, пов'язаних з експлуатацією СКБД

Завдання посади:
адміністрування СКБД ( PostgreSQL, Oracle, MS SQL, Informix и т.д);
забезпечення доступності баз даних;
забезпечення відмовостійкої роботи баз даних;
моніторинг ключових показників роботи баз даних;
розробка для СКБД (БД, реляційна схема, збережені процедури, тригери та інше);
забезпечення належного рівня надання ІТ-послуг (SLA) для сервісів, пов’язаних з експлуатацією СКБД;
створення та ведення системної і проектної документації.

Основні вимоги:
освіта: вища технічна (комп’ютерні науки або споріднена) або досвід роботи в галузі інформаційних технологій (RDBMS/DWH/ETL/BI) від 5 років;
знання: відмінні знання мови SQL, ґрунтовне розуміння принципів ETL, принципів побудови DWH та обробки великих обсягів даних, основ промислових засобів BI;
базові знання з адміністрування Linux сімейства RHEL, Windows Server, скриптових мов (bash/cmd);
досвід: встановлення та адміністрування СКБД (backup/restore, replication, security, clustering, SQL scripts, performance monitoring/tuning), промислові СКБД (PostgreSQL, Informix, MS SQL, Oracle тощо);
вміння: якісно аналізувати завдання, будувати оптимальні процедури, вільно застосовувати програмне забезпечення сімейства Microsoft Office;
особистісні якості: аналітичний склад розуму, прагнення до самовдосконалення, організованість та дисциплінованість, відповідальність, вміння працювати у команді.

About Національна служба здоров'я України

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) - це центральний орган виконавчої влади, з людським обличчям, ми трансформує систему охорони здоров'я, фінансуючи медичне обслуговування українців.
Шукаємо тих, хто готовий долучитися до трансформації!

Company website:
https://www.facebook.com/nszu.ukr/

This job is no longer active.
Смотреть актуальные вакансии SQL / DBA Kyiv→.