Junior CRM Manager (Africa) (offline)

Growe чекає на тих, хто прагне:

- Створювати, розробляти та оптимізувати комунікаційні канали (Email/SMS/Push), а також тригеровані та промо розсилки;

- Працювати як зі спортивними, так і з казино пропозиціями з фокусом на казино;

- Керувати тестами для різних аудиторій та запускати експерименти для виявлення найефективніших пропозицій для покращення KPI;

- Керувати комунікаціями на сайті;

- Керувати щомісячним дослідженням конкурентів;

- Створювати завдання для команди дизайну та контенту і підтримувати їх готовність;

- Брати участь у розробці та вдосконаленні загальної маркетингової стратегії для регіону.

 

Нам потрібен твій професійний досвід:

- Принаймні 0.5 року досвіду в CRM-маркетингу;

- Досвід роботи з A/B-тестуванням буде плюсом;

- Знання у сфері спорту та/або ставок буде плюсом;

- Досвід роботи з постачальниками електронної пошти, CRM-системами та автоматизацією кампаній;

- Рівень англійської - Intermediate або вище.

 

Ми цінуємо:

- Відмінні навички у тайм - менеджменті;

- Постійне бажання розвивати нові ідеї та можливості;

- Стратегічне мислення та вирішення конфліктів.

 

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

- GROWE TOGETHER: Наша команда – наша головна цінність. Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;

- DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;

- BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

 

Що ми пропонуємо?

- Покриття податків;

- Медичне страхування та фінансова допомога;

- Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);

- 100 % оплачувані лікарняні;

- Оплачувана відпустка;

- Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);

- Бонусна система на основі OKR;

- Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;

- Персональний план розвитку;

- Корпоративи та тімбілдінги;

- Безкоштовні обіди в офісі.

 

English version:

 

Growe welcomes those who are excited to:

- Create, develop, and optimize communication channels (Email/SMS/Push), as well as triggered, and promo sends;

- Work with both sports and casino offers with a focus on Casino;

- Manage tests across multiple audiences and launch experiments to identify the most effective offers to improve KPIs;

- Manage on-site communications;

- Manage month-to-month competitors research;

- Create tasks for the design and content team and maintain their readiness;

- Participate in developing and improving a general marketing strategy for the region.

 

We need your professional experience:

- At least 0.5 years of experience in CRM marketing;

- Experience in A/B testing will be a plus;

- Knowledge of sports and/or betting areas will be a plus;

- Experience in working with email service providers, CRM systems, and campaign automation;

- English level - Intermediate or higher.

 

We appreciate if you have those personal features:

- Excellent time management skills;

- A constant desire to develop new ideas and opportunities;

- Strategic thinking and conflict resolution.

 

We are seeking those who align with our core values:

- GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;

- DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;

- BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

 

What we offer:

- Tax coverage;

- Medical insurance & financial aid;

- Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);

- 100 % paid sick leaves;

- Paid vacation;

- Annual salary review (based on performance);

- OKR-based bonus system;

- Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;

- Personal development plan;

- Corporate events and team-building activities;

- Free lunches at the office.

Similar jobs

CRM Administrator at progamingsoftware.com

Countries of Europe

Customer Support Representative (SaaS) at WOW 24-7

Countries of Europe or Ukraine


All jobs Growe