Junior IT Support Engineer (offline)

Запрошуємо молодшого інженера IT-підтримки приєднатися до нашого IT Сервіс Центру. У нас чудова професійна команда, і ми з радістю запрошуємо досвідченого та доброзичливого фахівця приєднатися до неї.

 

ОБОВ'ЯЗКИ

- Підготовка робочих місць для нових користувачів (стандартні ПК, ноутбуки)

- Підбір конфігурацій робочих станцій, закупівля робочих станцій та периферійних пристроїв

- Виконання установки та налаштування

- Забезпечення підтримки користувачів (щоденні питання)

- Оновлення апаратного та програмного забезпечення

- Заміна та обслуговування картриджів та акумуляторів ноутбуків, обслуговування офісної техніки

- Реєстрація обладнання (апаратне, програмне забезпечення)

- Підготовка інструкцій з налаштування та використання програмного забезпечення

- Участь у відновленні системи після збоїв та несправностей апаратури

- Участь у розробці пропозицій щодо модернізації та закупівлі обладнання

- Виконання інших робіт для забезпечення обслуговування та розвитку інфраструктури

 

ВИМОГИ

- Відмінне знання Windows 10 та 11

- Базові знання macOS і Ubuntu

- Знання комп'ютерних компонентів, периферійних пристроїв, мережевого обладнання

- Знання принципів та методів побудови мереж

- Знання англійської мови на рівні Pre-Intermediate

______________________________________________________________

 

We welcome a Junior IT Support Engineer to join our IT Service Center department. We have a great professional team, and we are pleased to invite a specialist with solid experience and a friendly personality.

 

RESPONSIBILITIES

- Prepare workplaces for new users (standard PC, laptop)

- Choose workstation configurations, buy workstations and peripheral devices

- Perform installation and configuration procedures

- Provide user support (daily issues)

- Upgrade hardware and software

- Replace and maintain cartridges and laptop batteries, maintain office hardware

- Register equipment (hardware, software)

- Prepare manuals for setting up and using the software

- Participate in system recovery after crashes and malfunction of hardware

- Participate in the development of proposals regarding modernization and purchase of hardware

- Perform other activities for the maintenance and development of infrastructure

 

REQUIREMENTS

- Strong knowledge of Windows 10 and 11

- Basic knowledge of macOS and Ubuntu

- Knowledge of computer components, peripherals, network equipment

- Knowledge of principles and methods of networking

- Pre-Intermediate level of English

Similar jobs

Key Account Manager at Авеб

Office: Ukraine, Remote: Worldwide


All jobs Sigma