CRM Education Manager (offline)

GR8 Tech Ukrainian Product 🇺🇦

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

 

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

 

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

 

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:

— Надання консультацій щодо правильного використання CRM-інструментів;

— Допомога у використанні CRM інструментів, таких як segmentation, automation, customer journey builder та tracking для прийняття рішень на основі даних з метою оптимізації кампаній;

— Участь у тренінгах/семінарах для нових та діючих CRM-менеджерів;

— Створення нових та оновлення існуючих інструкцій і посібників користувача для CRM-інструментів.

 

Необхідний професійний досвід:

— Розуміння механіки churn, retention, return користувачів до продукту;

— Добре письмове та усне володіння українською та англійською мовами (від рівня В2);

— Аналітичне мислення та розвинуті комунікативні навички.

 

Ми пропонуємо:

 

Benefits Cafeteria:

— Компенсація для занять спортом;

— Медичне страхування;

— Психологічна підтримка;

— Покриття домашнього офісу.

 

Work-life:

— Віддалена робота, компенсація коворкінгу;

— Бюджет по догляду за дитиною;

— Материнська відпустка;

— Батьківська відпустка;

— Додаткові 2 дні для сімейних заходів.

 

Наша культура GR8:

— Відкритий зворотній зв’язок та прозорі прямі комунікації;

— Зростання та розвиток: краще з кожним днем;

— Висока толерантність до експериментів та помилок;

— Підтримуюче дружнє середовище.

 

 

 

GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

 

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

 

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

 

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

 

About your key responsibilities and impact:

— Advising on the valid use of CRM tools;

— Assisting and consulting in using CRM tools such as segmentation, automation, customer journey builder, and tracking to make data-driven decisions to optimize campaigns;

— Participating in trainings/workshops for new and current CRM managers;

— Creating new and updating current instructions and user guides for CRM tools.

 

Essential professional experience:

— Understanding the mechanics of churn, retention, and return of users on the product;

— Good written and spoken communication in Ukrainian and English (from the level of B2);

— Analytical thinking approach and strong communication skills.

 

What we offer:

 

Benefits Cafeteria:

— Sports compensation;

— Medical coverage;

— Psychological support;

— Home-office coverage.

 

Work-life:

— Remote work, Coworking compensation;

— Childcare budget;

— Maternity leave;

— Paternity leave;

— Additional 2 days for family events.

 

Our GR8 Culture:

— Open feedback and transparent direct communications;

— Growth and development: better every day;

— High tolerance to experiment and mistakes;

— Supportive friendly environment.