SAP PP Consultant (offline)

KPMG – міжнародна мережа незалежних фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги. KPMG — це бренд, під яким працюють і надають професійні послуги фірми-члени KPMG International Limited («KPMG International»). «KPMG» використовується для позначення окремих фірм-членів мережі KPMG або однієї чи кількох фірм-членів разом.

 

В офісах фірм-членів KPMG у 143 країнах світу працює понад 273 000 партнерів і співробітників. Кожна фірма є незалежною юридичною особою. Кожна фірма-член KPMG несе відповідальність за своїми зобов'язаннями.

 

У своїй діяльності KPMG дотримується трьох ключових принципів: забезпечення якості послуг, вивчення і розуміння проблем наших клієнтів, а також чесність і сумлінність у бізнесі. Саме ці принципи мотивують наших фахівців надавати аудиторські, податкові та консультаційні послуги, які свідчать про глобальну послідовність і непохитну ділову сумлінність. Ми будемо створювати і підтримувати свою репутацію кращої фірми для наших клієнтів, забезпечуючи реалізацію потенціалу наших співробітників, клієнтів і громад у повній мірі.

 

KPMG Ukraine створює локальну практику SAP і шукає консультантів SAP PPQM різного рівня з досвідом S/4 HANA, готових приєднатися до нашої команди. Відділ консультування з питань ІТ та кібербезпеки KPMG надає консалтингові послуги у сфері цифрової стратегії та трансформації, планування архітектури бізнес-додатків; автоматизації фінансових функцій і функцій ланцюга поставок на основі продуктів SAP або продуктів інших постачальників. Ми шукаємо досвідчених консультантів SAP PPQM різного рівня. Консультант також повинен мати хороші технічні навички та добре володіти англійською мовою.

 

Обов'язки:

 

Підтримка архітектора рішень по управлінню виробництвом для тісної співпраці із клієнтом та допомоги у перетворенні бізнес-вимог у рішення, що використовує переваги можливостей управління виробництвом, підтримуючи архітектуру та в рамках загального ландшафту рішення.

Це буде включати спільне складання технічних завдань для підтримки будь-якого етапу процесів продажів і розгляду угод, проведення та координацію інтегрованих семінарів, враховуючи їх деталізацію та складність, за участю вищих зацікавлених сторін в бізнесі клієнта

Відповідальність за розробку проектів, забезпечення якості та цілісності впроваджуваних рішень у сфері виробництва та відповідно до найкращої галузевої практики

Володіння глибокими знаннями та досвідом конфігурації загальних можливостей процесів виробництва.

Підготовка технічних специфікацій для розробки рішень.

Дотримання проектних строків та вчасне виконання задач.

 

Вимоги:

 

5-річний досвід реалізації проектів із впровадження модуля SAP PP;

досвід управління виробництвом, планування виробництва, MRP Live, PP-PI, робота із LSMW, робота із Migration Cockpit , налаштування PP/DS у S/4 HANA, досвід інтеграції із зі сторонніми додатками та із SD, MM/IM, QM та WM;

3 роки досвіду наскрізного впровадження SAP PP;

Вміння налаштувати систему SAP відповідно до бізнес-вимог клієнта;

Глибока обізнаність з функціональними можливостями калькуляції вартості продукції;

Хороші знання наскрізних процесів SAP планування та виконання виробництва (управління попитом, планування продажів та операцій, MRP, довгострокове планування, гнучке планування, управління та виконання виробничих замовлень, розрахунок замовлень та калькуляція собівартості продукції), з глибокими міжфункціональними знаннями та досвідом роботи з іншими модулями SAP, такими як MM, SD, FI та CO

 

Перевага надається кандидату з таким досвідом:

 

Досвід роботи з Fiori

Досвід роботи у міжнародних проектах

Від 2-х проектів впровадження повного циклу

Рівень англійської від Upper-Intermedia

Досвід роботи із ІВР та\або АРО

Досвід інтеграції із MES/ SAP MII

 

Що ми пропонуємо:

 

Динамічне міжнародне середовище з чудовою командою відданих своїй справі професіоналів та лідерів інновацій в одній із найвідоміших компаній у сфері консалтингу

Цікаві завдання та прозорий шлях кар’єрного та професійного зростання

Конкурентний соціальний та компенсаційний пакет

Можливості залучення на міжнародні проєкти

___________________________________________________________________________________________

 

KPMG is a global organization of independent professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. KPMG is the brand under which the member firms of KPMG International Limited (“KPMG International”) operate and provide professional services. “KPMG” is used to refer to individual member firms within the KPMG organization or to one or more member firms collectively.

KPMG firms operate in 143 countries and territories with more than 273,000 partners and employees working in member firms around the world. Each KPMG firm is a legally distinct and separate entity and describes itself as such. Each KPMG member firm is responsible for its own obligations and liabilities.

 

KPMG is committed to three key imperatives: quality of services, insight into the problems of our clients, and integrity in our business. It is these principles that drive our firms' professionals to provide audit, tax, and advisory services that reflect global consistency and unwavering integrity. We will build and sustain our reputation as the best firm to work with by ensuring that our people, our clients and our communities achieve their full potential.

 

KPMG Ukraine is establishing a local SAP practice and looking for SAP PPQM Consultants of various grades with S/4 HANA experience to join our team. KPMG IT Advisory and Cyber Advisory provides consulting services in area of Digital Strategy and Transformation, planning the architecture of business applications; automation of finance and supply chain functions based on SAP products or products of other vendors.

 

We are looking for experienced SAP PPQM Consultants of various grades. A Consultant should also have good technical skills and a good command of English.

 

Responsibilities:

 

Support Manufacturing and Quality Management Solution Architect to work closely with customer and to assist in the translation of business requirements into a solution that takes advantage of the Manufacturing and Quality Management capabilities supporting the architecting of Manufacturing and Quality Management within the overall solution landscape. This will include collaboratively compiling statements of works to support any stage of the sales and deal review processes. Leads and co-ordinates integrated workshops with detail and complexity with Senior Stakeholders in the customer business.

Act as the design authority on the projects ensuring the quality and integrity of Manufacturing and Quality Management solutions being implemented is aligned to industry best practice

Have strength and depth in delivery and configuration expertise in the overall possibilities for Manufacturing and Quality Management process flows.

Requirements:

 

5 years of SAP PPQM module implementation projects experience;

experience in production execution, production planning, MRP, Backflush, Quality Management, BOM, Routers, Product Costing, Shop floor systems and integration with SD, MM/ IM, QM and WM;

3 end-to-end implementation experience in SAP PP;

Should be able to configure SAP system as per client business requirements;

Thorough exposure on Product Costing Functionality;

Good experience in end to end processes of SAP Production Planning and execution (Demand Management, Sales and Operations planning, MRP, Long term planning, Flexible Planning, Production order management and execution, Order settlement and Product costing) with good cross functional knowledge and experience in other SAP modules like MM, SD and FI and CO.

Will be an advantage:

 

Enhancements and user-exits in areas of functional expertise;

Fiori experience;

Upgrade, Roll-out, and implementation projects.

 

What we offer:

 

Dynamic international environment, with a great team of dedicated professionals and innovation leaders within one of the most world-known names in Consulting

Challenging assignments and transparent path of career and professional growth

Fair compensation and social package

International assignment opportunities