Тільки офіс, Київ

Our team is currently looking for a talented System Analyst, to join us in developing a cutting-edge distributed data storage and processing system.
Key Responsibilities:
Participating in software architecture design.
Developing software specifications.
Creating descriptive, analytical, and presentation documentation.
Collaborating with the development team and end-users.
Required Skills:
Familiarity with software development methodologies (e.g., Agile, Scrum).
Proficient in composing system requirements and documentation.
Strong skills in analyzing and optimizing business processes.
A strong mathematical foundation and the ability to apply mathematical concepts to real-world problems.
Desirable Skills:
Hands-on experience with data visualization tools (e.g., Tableau, Power BI).
Proficient in Python and Matlab development.
Basic understanding of digital signal processing.
Proficiency in SQL and hands-on experience with relational databases.
Familiarity with numerical stability when solving mathematical problems using numerical methods.

Зараз наша команда шукає талановитого системного аналітика, який би приєднався до нас у розробці передової розподіленої системи зберігання та обробки даних.

Ключові обов'язки:
Участь у проектуванні архітектури програмного забезпечення.
Розробка специфікації програмного забезпечення.
Створення описової, аналітичної та презентаційної документації.
Співпраця з командою розробників і кінцевими користувачами.

Необхідні навички:
Знайомство з методологіями розробки програмного забезпечення (наприклад, Agile, Scrum).
Вміння складати системні вимоги та документацію.
Хороші навички аналізу та оптимізації бізнес-процесів.
Міцна математична основа та здатність застосовувати математичні концепції до реальних проблем.

Бажані навички:
Практичний досвід роботи з інструментами візуалізації даних (наприклад, Tableau, Power BI).
Досвідчений розробник на Python і Matlab.
Базове розуміння цифрової обробки сигналів.
Володіння SQL і практичний досвід роботи з реляційними базами даних.
Знайомство з чисельною стійкістю при розв’язуванні математичних задач чисельними методами.

Пропонуємо:
- Конкурентну заробітну плату;
- Можливість професійного зростання та розвитку відповідно до навичок та знань;
- Роботу в стабільній компанії з високими стандартами роботи;
- Відкритий та дружній колектив, який завжди готовий допомогти;
- Можливість навчання та участі у професійних конференціях та семінарах.
- Робота в офісі біля метро.

Якщо ви готові до нових викликів та бажаєте зробити свій внесок у розвиток компанії, надсилайте своє резюме!

About Atdi

A GLOBAL LEADER IN SPECTRUM MANAGEMENT
We develop powerful software solutions to manage the radio spectrum. Operating since 1988, ATDI is a recognised leader in radio network planning and spectrum management solutions. Our success reflects our customer's successes, enabling them to stay competitive in a rapidly changing technology market. Innovation is at the centre of everything we do. It guides decision-making and helps us achieve our business objectives. Innovation helps us define our priorities, expectations and achievements.

Company website:
https://atdi.com/

Job posted on 17 November 2023
366 views    41 applications


To apply for this and other jobs on Djinni login or signup.
  • Category: Data Analyst
  • Data Analysis, data analysis and visualization
  • English: Intermediate
  • No experience
  • Domain: Telecom / Communications
  • Office Work
  • Product
  • Ukraine (Kyiv)
  • Only candidates from Ukraine