System Analyst Creatio $3000-3500

КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД КАНДИДАТА

• Досвід роботи з CREATIO

• Досвід формалізації вимог до програмного забезпечення та постановки задач розробникам не менше року

• Володіння мовами моделювання BPMN і UML (Deployment-, Component-, Usecase-, Sequence-diagrams)

• Знання веб-технологій, розуміння сильних та слабих сторін протоколів інтеграції (HTTP, SOAP, REST-сервіси, MQ та ін.);

• Навички роботи з реляційними (SQL-запити, структури БД, транзакції, індекси) та нереляційними БД

• Знання методів автентифікації та авторизації додатків;

• Знання типів нефункціональних вимог;

• Розуміння схем взаємодії між компонентами ПЗ;

• Досвід роботи з SOAP/REST веб-сервісами та форматами JSON, XML

• Бажаний досвід роботи з Jira, Git, Confluence

• Аналітичні та комунікативні навички

• Досвід в проектуванні структур збереження даних

• Досвід визначення архітектурних рішень для автоматизації бізнес-процессів банківских або фінансових організацій

• Вміння оцінювати тривалість та планувати черговість виконання задач

• Досвід прогнозування поведінки систем та визначення шляхів їх розвитку

• Навик наставництва та передачі знань

• Знання гнучких методологій розробки ПЗ

• Бажаний досвід роботи на схожих проектах

 

Функціональні обов’язки:

• Виявлення, збір, аналіз і формалізація вимог до програмного забезпечення

• Написання технічної документації (функціональні і не функціональні вимоги) і визначення черговості розробки

• Визначення, опрацювання і опис архітектурного рішення, проектування структур зберігання даних

• Участь у всіх етапах SDLC: від постановки завдань розробникам до поставки замовнику

• Оцінювати ефективність роботи систем Банку і визначати напрямок їх розвитку

 

Чому ПУМБ?

• Відкрита, доброзичлива, мотивуюча атмосфера для роботи і підвищення свого рівня професіоналізму

• Можливість віддаленої роботи

• Комфортне робоче приміщення (Контрактова площа)

• Цікаві та різнопланові завдання, що реалізуються із застосуванням сучасних підходів і технологій