DevOps з досвідом AWS

Наш клієнт — міжнародна компанія з розробки програмного забезпечення з понад 20-річним досвідом. Компанію представляють висококваліфіковані інженери з усього світу. Наразі вони шукають DevOps з досвідом AWS для однієї з найвідоміших фондових бірж світу.

Наш клієнт — міжнародна компанія з розробки програмного забезпечення з понад 20-річним досвідом. Компанію представляють висококваліфіковані інженери з усього світу. Наразі вони шукають DevOps з досвідом AWS для однієї з найвідоміших фондових бірж світу.
Це новий проект, який розпочався минулого місяця і триватиме кілька років.
Є кілька команд із загальним складом близько 100 осіб. Робота розбита на невеликі частини за пріоритетністю; після випуску частини команда переходить до наступної.

Про проект:
Сучасний підхід до SOA, включаючи стек AWS і мікросервісів, сховища даних, сучасні API, розробку інтерфейсу та інші сфери.

Для проекту використовується Scrum і масштабована Agile-інфраструктура. У проекті беруть участь менеджери програм, архітектори рішень і бізнес-аналітики.
Фахівці зосереджуються на рішеннях для потокової передачі даних і джерел для забезпечення обробки даних, необхідних для торгових операцій. Команда готується розгорнути портал із вбудованими віджетами. Вони також беруть участь у трансформації бізнес-процесів і переході з локального хостингу на хмару. Частина роботи включає інтеграцію систем і даних, пов’язаних із новим класом активів, у існуючий ІТ-ландшафт клієнта.

Стек:
Основний: Java 1.7-1.8, Maven, Spring Boot/Security/Data/etc Git (BitBucket); база даних: PostgreSQL, Oracle; Інтерфейс користувача: Angular 2+, JSP; AWS: Anthos/Kubernetes, EC2, API Gateway, Lambda, S3, Matillion, RDS; CI/CD: Terraform, Ansible, Jenkins. Snowflake.


Обов'язки:
Спілкування з DevOps і командою архітектури щодо проектування архітектурних рішень
Розробка сценаріїв і перевірка коду
Налаштуваня середовища та служби в AWS
Встановлення, налаштування та підтримка процесу CI/CD

Вимоги:
3+ роки досвіду DevOps або хмарної архітектури
Фундаментальні знання про базові служби AWS, інтерфейс командного рядка AWS (CLI)
Знання концепцій Git та IaC
Практичний досвід роботи з Terraform
Розмовна англійська

Буде плюсом:
Досвід роботи з мультиакаунтними середовищами в AWS
Досвід міграції локальних рішень у хмару

Умови праці:
Гнучкий графік
можливість змінювати проекти
Мінімум бюрократії та мікроменеджменту
зручні корпоративні послуги

Our client is an international software development company with over 20 years of experience. They are currently looking for a DevOps with AWS experience for one of the most famous stock exchanges in the world. The several teams with about 100 people.

About project:
A modern approach to SOA, including AWS and Microservices stack, data warehousing, modern APIs, frontend development and other areas.

The project involves program managers, solution architects, and business analysts.
The specialists focus on data streaming and sourcing solutions to ensure data processing necessary for trading operations. The team is preparing to roll out a portal with embedded widgets. They are also engaged in transforming business processes and migrating from on-premise hosting to Cloud. Part of the work includes the integration of systems and data related to a new asset class into the customer's existing IT landscape.

Stack:
basics: Java 1.7-1.8, Maven, Spring Boot/Security/Data/etc Git (BitBucket); database: PostgreSQL, Oracle; UI: Angular 2+, JSP; AWS: Anthos/Kubernetes, EC2, API Gateway, Lambda, S3, Matillion, RDS; CI/CD: Terraform, Ansible, Jenkins. Snowflake.

Responsibilities:
Communicate with DevOps and architectural team on designing architect decisions
Develop scripts and code review
Setup and configure environment and services in AWS
Setup, configure and maintain CI/CD process

Requirements:
3+ years of DevOps experience or cloud architecture
Fundamental knowledge of basic AWS services, AWS Command Line Interface (CLI)
Knowledge of Git and IaC concepts
Hands-on experience with Terraform
Spoken English

Nice to have:
Experience in working with multi-account environments in AWS
Experience with migration of on-premise solutions to cloud

Working conditions:
Flexible schedule
ability to change projects
Minimal bureaucracy and micromanagement
convenient corporate services

About A-HR

A-HR

Професійні HR та бізнес рішення.

Наші експерти реалізовують проекти будь-якої складності.

​Приділяємо особливу увагу баченню та прагненням клієнта.

Працюємо та вдосконалюємо сервіс з 2016 року.

Company website:
https://www.a-hr.pro/

DOU company page:
https://jobs.dou.ua/companies/a-hr/

Job posted on 1 September 2022
27 views    1 application


To apply for this and other jobs on Djinni login or signup.
  • Category: DevOps
  • AWS
  • English: Upper-Intermediate
  • 3 years of experience
  • maps_home_work Full Remote
  • business_center Outsource
  • explore Bulgaria, Kazakhstan, Poland
Similar jobs

DevOps Engineer (Wunderkind/AdTech Project) at Sigma Software

Hungary, Poland, Romania, Ukraine

Senior Cloud Engineer at EPAM Systems

Ukraine, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Greece


All jobs A-HR