Deputy CTO for PMI (offline)

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America.
The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

We invite those who fired up to:
- Lead the team through best practice in software development approaches;
- Lead and drive architectural design for product platform in line with business goals;
- Conducting interviews and selecting a future development team;
- Participation in grooming of high-loaded technical tasks and optimization of existing product lines (application performance, Payment Processing, etc.);
- Create and maintain best practices to ensure that quality standards are met and consistent;
- Guide tech leads and teams through technical issues and challenges;
- Develop the team to ensure quality end products.

Essential professional experience:
- 10+ years in software development;
- 5+ years of managerial experience;
- 5+ years of hands-on experience within complex high-load ecosystems;
- Experience in managing large complex projects;
- Experience leading distributed engineering teams;
- Experience with high-scale data streaming.

We care of your:
Health
- 100% paid sick leaves;
- Evacuation support & financial aid;
- Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth
- Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
- Annual salary review;
- OKR-based bonus system;
- Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
- Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
- Personal development plan;
- Feedback culture.

Work-life balance
- 20 working days of paid vacation;
- Flexible schedule;
- Corporate events and team-building activities;
- PM Clubs;
- PM Foundation Activities.

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.
Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
- Керувати командою найкращими методами розробки програмного забезпечення;
- Керувати та розвивати архітектурний дизайн платформи продукту відповідно до бізнес-цілей;
- Проводити співбесіди та підбір майбутньої команди розвитку;
- Участь у доопрацюванні високонавантажених технічних завдань та оптимізації існуючих лінійок продуктів (продуктивність додатків, обробка платежів тощо);
- Створювати та підтримувати найкращі практики для забезпечення дотримання та узгодженості стандартів якості;
- Направляти тех лідів і команди через технічні проблеми та виклики;
- Розвивати команду для забезпечення якісних кінцевих продуктів.

Необхідний професійний досвід:
- 10+ років у розробці програмного забезпечення;
- 5+ років досвіду керівником;
- 5+ років практичного досвіду в складних високонавантажених екосистемах;
- Досвід роботи з .NET технологіями;
- Досвід управління великими комплексними проєктами;
- Досвід керівництва розподіленими інженерними командами;
- Досвід потокової передачі даних великого масштабу.

Ми піклуємось про твоє:
Здоров’я
- 100 % оплачувані лікарняні;
- Медична та фінансова допомога;
- Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут
- Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
- Річний перегляд заробітної плати;
- Бонусна система на основі OKR;
- Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання
- Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
- Персональний план розвитку;
- Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям
- 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
- Гнучкий графік;
- Корпоративи та тімбілдинги;
- PM клуби;
- Активності благодійного фонду РМ.

About Parimatch Tech

Parimatch Tech — hi-tech R&D center of the global holding company Parimatch. We are an innovative provider of future-defining tech solutions in the Gaming & Entertainment industry. We are committed to innovation to provide the global community with the highest quality betting products and gaming experience.

Company website:
https://jobs.dou.ua/companies/parimatch-tech/

DOU company page:
https://jobs.dou.ua/companies/parimatch-tech/

The job ad is no longer active
Look at the current jobs Lead / Architect / CTO Kyiv→.

  • Category: Lead
  • software development, IT management, high-load ecosystems, Microservice architecture
  • English: Upper-Intermediate
  • 5 years of experience
  • maps_home_work Hybrid Remote
  • shopping_basket Product
  • explore Ukraine (Kyiv), Cyprus
  • public Only candidates from Ukraine