Middle Business Analyst (offline)

Ми шукаємо бізнес-аналітика, який буде тісно співпрацювати з архітектором і працюватиме з однією з команд розробників. Будучи одним із ключових людей, ви будете відповідальним за вдосконалення процесів, пов’язаних із розробкою.

Ми шукаємо бізнес-аналітика, який буде тісно співпрацювати з архітектором і працюватиме з однією з команд розробників. Будучи одним із ключових людей, ви будете відповідальним за вдосконалення процесів, пов’язаних із розробкою. Ми сподіваємося, що ви будете розвитатися разом з нами та можливо навіть навчите нас дечому на цьому шляху.

Обов’язки:
- Ідентифіковувати та візначати бізнес-потреби та цілі;
- Активно співпрацювати з бізнес-стейкхолдерами та командою розробників, щоб досягти спільного розуміння рішення для задоволення потреб;
- Взаємодіяти з Product Managers, щодо визначення майбутнього напрямку проекту;
- Пропонувати вдосконалення та відповідні варіанти рішень;
- Встановити пріоритети у фічах і керувати скоупом змін;
- Визначити скоуп задач для розвитку, планування та узгодження, яке буде співвідносне з можливостями команди;
- Фасилітувати зустрічі і семінари між командами.

Необхідні навички:
- 2+ роки комерційного досвіду на позіциї BA або PO;
- Поглиблене знання англійської (письмової та розмовної);
- Обширне знання діяльності і технік в бізнес-аналізі;
- Чітке розуміння принципів та специфік методології розробки програмного забезпечення;
- Чітке розуміння процесу інтеграції зі third party провайдерами;
- Увага до деталей, здатність визначати вчасно проблеми та надавати рішення, проактивність;
- Гарне знання JIRA та Confluence.

Буде плюсом:
- Практичний досвід управління командою розробників;
- Практичний досвід в організації зустрічей та роботи між двома командами;
- Досвід роботи з демо сесіями.

IT Craft пропонує:
- Конкурентоспроможну заробітну плату згідно з кваліфікаціями;
- Гнучкий графік роботи, дистанційну роботу;
- Можливість кар’єрного росту;
- Компенсцію для занять спортом;
- Корпоративні курси Англійської;
- Службу психологічної підтримки;
- Дружню команду відкритих людей.

Будь ласка, надішліть своє CV.

We are looking for a Business Analyst who will work closely with solution architect and will be working with one of the development teams. Being one of the key people, you will be responsible for the process improvements related to solution development. We hope that you will grow with us and teach us a few things along the way.

Responsibilities:
- Identify and define business needs and goals;
- Collaborate proactively with business stakeholders and development team to reach a common understanding of the solution to address the needs;
- Interact with product managers on roadmap definition;
- Suggest improvements and appropriate solution options;
- Prioritize features and manage scope changes;
- Define scope for increments, planning and aligning with the team capacity;
- Facilitate meetings and workshops between warriors teams.

Required skills:
- 2+ years of commercial experience as BA or PO;
- Advanced English (both written and spoken);
- Extensive knowledge of business analysis activities and techniques;
- Clear understanding of principles and specifics of software development methodologies;
- Clear understanding of integration process with third party service providers;
- Strong attention to details, ability to identify edge cases and provide solution, proactivity;
- Excellent knowledge of JIRA and Confluence.

Will be a plus:
- Hands-on experience in leading a development team;
- Hands-on experience in facilitating meeting and work between two teams;
- Experience with demo sessions.

IT Craft offers:
- Competitive salary according to the qualifications;
- Flexible working hours, remote work;
- Opportunity for career growth;
- Reward for sport activities;
- In-house English training;
- Psychological support service;
- A friendly team of open-minded people.

Please send your CV.

About IT Craft

Компанія IT Craft працює на IT ринку вже більше 20 років.
Ми будуємо свою роботу на принципах відкритості, передбачуваності та відповідальності.
Приєднуйтесь до нас, щоб працювати над різноманітними проектами з усього світу!

Company website:
https://career.itechcraft.com/

DOU company page:
https://jobs.dou.ua/companies/i-techs/

The job ad is no longer active
Look at the current jobs Business Analyst →.

  • Category: Business Analyst
  • English: Upper-Intermediate
  • 2 years of experience
  • maps_home_work Full Remote
  • business_center Outsource
  • explore Ukraine
  • public Only candidates from Europe and Ukraine