IPLAND - украинская продуктовая IT-компания, которая предоставляет IT-сервисы по всему миру. Мы создаем IT-сервисы (программное обеспечение) для автоматизации процессов бизнеса и предоставляем полный цикл услуг по их использованию.

О Компании:

IPLAND - украинская продуктовая IT-компания, которая предоставляет IT-сервисы по всему миру. Мы создаем IT-сервисы (программное обеспечение) для автоматизации процессов бизнеса и предоставляем полный цикл услуг по их использованию: запуск, обучение, администрирование, развитие и автоматизацию процессов заказчика, техническую поддержку и консультации бизнес-аналитиков. Наша основная специализация — это повышение эффективности бизнес-процессов: от производителей и дистрибуторов до розничных сетей в отраслях FMCG и фармацевтики.

100+ человек в команде;
100 клиентов, среди которых: PepsiCo, Coca-Cola, Nestle, Shell, Nemiroff, Philip Morris и другие;
Золотой партнер Microsoft.

Для нас важно:
Увлеченность - делать клиентов счастливыми возможно только будучи влюбленным в свое дело;
Доверие - как фундамент построения всех отношений в компании и за ее пределами;
Чувство прекрасного - отношение к качеству во всех его проявлениях;
Технологическая эффективность - разрабатывать и внедрять эффективные IT-решения для бизнеса и открытия новых возможностей.

О технологиях:
Вся инфраструктура построена на базе облачных сервисов Microsoft Azure (Cosmos DB, Blob Storage, Storage Queues, Storage Table, Scheduler, SQL Service, Data Factory, Redis, KeyVault, Azure AD, Machine Learning);
Используется микросервисная архитектура в контейнерах Docker;
Технологический стек продукта: хранение данных: Azure Cosmos DB, Blob Storage + Table, SQL Database Service; микросервисы: .NET Core, .NET Framework, Java Spring; нейронные сети: TensorFlow; web-портал: Typescript, React; Android APK: Java, Kotlin, Android SDK; iOS APP: React Native; Chat Bot: Java; отчетность: PowerBI Embedded;
В разработке используем: облачные сервисы: MS Azure; оркестровка контейнеров: Kubernates; управление проектами: Jira; хранение исходного кода: Bitbucket; непрерывная интеграция: Jenkins; логирование и отслеживание состояние сервисов: Kibana, Zabbix, Prometheus, Grafana.

О процессах:
Разработка ведется согласно карты развития продукта;
Процесс разработки построен на основании SCRUM фреймворка, придерживаясь ценностей и принципов заявленных в Agile манифесте;
Полноценные SCRUM команда с ролями: бизнес-аналитики, Product Owner, UX/UI дизайнер, архитектор, Dev-Ops, DBA, разработчики, тестировщики и инженеры по качеству;
Трехуровневая техническая поддержка вынесена в отдельную команду;
Поддерживаем обмен опытом и знаниями внутри команды;
Финансируем обучение и развитие наших коллег.

Профессиональные и личностные компетенции: 
Профильный опыт работы от 2-х лет;
Знание жизненного цикла разработки программного обеспечения;
Полное понимание методологий тестирования;
Опыт создания тестовой документации;
Опыт тестирования Web Application, Web API, Android application, iOS application;
Знание SQL;
Знание клиент-серверной архитектуры;
Опыт работы с Jira ,Redmine и т.д.

Будет плюсом:
Работа в Scrum команде;
Опыт с noSQL;
Тестирование отчетов(PowerBI);
Опыт в автоматизации Api;
Базовое понимание в микросервисной системе, тестирование чат-бота, опыт мониторинга логирования(в Azure), опыт в нагрузочном тестировании, опыт с GIT.

Основные задачи: 
Тестирование программного обеспечения;
Активное участие в процессе разработки от тестирования требований до релиза.

Условия работы:
Офис в Киеве, 15 минут от метро Святошин (на время карантина удаленно);
Бесплатная парковка для авто, мотоцикла и велосипеда;
Частичная компенсация медицинской страховки после прохождения испытательного срока;
Оплачиваемый отпуск 28 дней и больничные;
Бесплатное посещение спорткомплекса (на момент карантина спорткомплекс не работает);
Частичная компенсация обедов;
Привилегированная дисконтная карта сети магазинов WineTime;
Участие в конференциях и воркшопах.

About IPLAND

IPLAND – український IT-сервіс провайдер.

Ми створюємо IT-сервіси та надаємо повний цикл послуг з їх використання: запуск, навчання, адміністрування, розвиток і автоматизацію процесів замовника, технічну підтримку та консультації бізнес-аналітиків.
Наша основна спеціалізація — підвищення ефективності бізнес-процесів виробників, дистриб'юторів та роздрібних мереж в галузі FMCG і фармацевтики.

100+ співробітників в команді;
100+ клієнтів в 6 країнах, серед яких: PepsiCo, Coca-Cola, Nestle, Shell, Nemiroff, Philip Morris і інші;
15 000+ користувачів наших сервісів;
12 років на ринку;
Золотий партнер Microsoft.

В управлінні компанією та проектами ми використовуємо гнучкі методології - Холакратію та SCRUM. Це дає можливість нашим співробітникам максимально реалізувати свій потенціал та амбіції професійного зростання.

У «ДНК» нашої компанії не вписується управління за вказівками під жорстким контролем. Нам більше подобаються  партнерські відносини між колегами. Ми впевнені, що в наш час саме так будуються ефективні та злагоджені команди для досягнення видатних результатів.

Для нас важливо:
Довіра - як фундамент побудови всіх відносин в компанії і за її межами;
Захопленість - робити клієнтів щасливими можливо тільки будучи закоханим у свою справу;
Технологічна ефективність - розробляти і впроваджувати найбільш ефективні IT-рішення для бізнесу та відкриття нових можливостей;
Почуття прекрасного – відношення до якості в усіх починаннях: від щоденних дрібниць до реалізації стратегічно важливих рішень компанії та способу мислення.

Про технології:
У розробці використовуємо:
- хмарні сервіси: MS Azure;
- оркестровка контейнерів: Kubernates;
- управління проектами: Jira;
- зберігання вихідного коду: Bitbucket;
безперервна інтеграція: Jenkins;
- логування і відстеження стану сервісів: Kibana, Zabbix, Prometheus, Grafana.

Вся інфраструктура побудована на базі хмарних сервісів Microsoft Azure (Cosmos DB, Blob Storage, Storage Queues, Storage Table, Scheduler, SQL Service, Data Factory, Redis, KeyVault, Azure AD, Machine Learning);
Використовується мікросервісна архітектура в контейнерах Docker.

Технологічний стек продукту:
- нейронні мережі: TensorFlow;
- зберігання даних: Azure Cosmos DB, Blob Storage + Table, SQL Database Service;
- мікросервіси: .NET Core, .NET Framework, Java Spring;
- web-портал: Typescript, React;
- Android APK: Java, Kotlin, Android SDK;
- iOS APP: React Native;
- Chat Bot: Java;
- звітність: PowerBI Embedded.

Про процеси:
Розробка ведеться згідно карти розвитку продукту;
Процес розробки побудований на базі SCRUM фреймворка, дотримуючись цінностей і принципів заявлених в Agile маніфесті;
Повноцінні SCRUM команди з ролями: бізнес-аналітики, Product Owner, UX / UI дизайнер, архітектор, Dev-Ops, DBA, розробники, тестувальники та інженери з якості;
Трирівнева технічна підтримка винесена в окрему команду;
Підтримуємо обмін досвідом і знаннями всередині команди;
Фінансуємо навчання і розвиток наших колег.

Умови роботи:
Офіс в Києві, 15 хвилин від метро Святошин (на час карантину віддалено);
Безкоштовна парковка для авто, мотоцикла і велосипеда;
Часткова компенсація медичної страховки після проходження випробувального терміну;
Оплачувана відпустка 28 днів та лікарняні;
Безкоштовне відвідування спорткомплексу (на момент карантину спорткомплекс не працює);
Часткова компенсація обідів;
Привілейована дисконтна карта мережі магазинів WineTime;
Участь в конференціях і воркшопах.

Company website:
https://ipland.com.ua/ru/about/kak-my-rabotaem/

DOU company page:
https://jobs.dou.ua/companies/ipland/

Job posted on 21 May 2021
38 views    5 responses


Для отклика на эту и другие вакансии на Джинне войдите или зарегистрируйтесь.